شنبه, 26 خرداد,1403

مصاحبه ها

کنگره شعر نو ایران تعطیل شد

کنگره شعر نو ایران تعطیل شد

23 مرداد 1397 | 15:10
کنگره شعر نو ایران تعطیل شد محمدرضا عبدالملکیان دبیر «کنگره شعر نو ایران» از توقف این کنگره در حال حاضر و در نتیجه خلف وعده‌ها خبر داد و در عین حال گفت: با وجود نبود حمایت‌های وعده داده‌شده، کنگره شعر نو ایران طبق برنامه و با استفاد... ادامه