شنبه, 26 خرداد,1403
شعر امروز
گشوده می‌شود آن آخرین در  هم

گشوده می‌شود آن آخرین در  هم

سید علی میرافضلی
28 اسفند 1396 | 05:10

خبر دارم که در فردای فرداها
بهار ِ بهترینی هست.

دری را می‌گشایی:
 پشت آن، درهای دیگر هم
خبر دارم
گشوده می‌شود آن آخرین در  هم.

بهاری پشت آن در
             لحظه‌ها را می‌شمارد باز
و هر قفلی
کلیدی تازه دارد باز.

من از دیروزهایِ رفته دانستم
که در امروز ِ ما تقدیر ِ فردا آفرینی هست
خبر دارم
بهار بهترینی هست!