دوشنبه, 14 اسفند,1402

آیین نکوداشت

نهمین جشنواره ادبی قند پارسی

نهمین جشنواره ادبی قند پارسی

11 اسفند 1396 | 15:40
نهمین جشنواره ادبی قند پارسی شعر و قصه جوان افغانستان نکوداشت محمدشریف سعیدی پاسداشت جایگاه تمدنی و فرهنگی بلخ باستان 16 و 17 اسفند. تهران. خیابان سمیه. تقاطع حافظ. حوزه هنری. سالن سوره ادامه